Regulamin

I POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Sklep internetowy, który znajduje się na stronie internetowej pod adresem www.witaminas.pl, umożliwia dokonywanie zakupów za pośrednictwem Internetu.
 2. Właścicielem sklepu internetowego jest Asdata Sp. z o.o. ul. Stępińska 36/46 lok 55, 02 – 934 Warszawa, NIP 521 – 37 – 41 – 711, REGON 36494664300000
 3. Złożenie przez Klienta zamówienia oznacza akceptację postanowień niniejszego regulaminu i jest równoznaczne z zawarciem umowy kupna-sprzedaży z naszą firmą. Chwilą wykonania zawartej w tej formie umowy sprzedaży, przez sklep internetowy, jest dzień odbioru przesyłki przez Klienta.
 4. Sklep www.witaminas.pl dołożył wszelkich starań, aby publikowane dane były wolne od uchybień lub błędów. Błędne dane nie stanowią jednak podstawy do jakichkolwiek roszczeń.

 

II PROCEDURA SKŁADANIA ZAMOWIEŃ

 1. Aby dokonać zakupu w naszym sklepie należy wybrać produkt (gramaturę, ilość kapsułek i ewentualnie smak), włożyć “do koszyka”, kliknąć przycisk “zamawiam”, następnie zalogować się, (bądź jeśli jesteś po raz pierwszy wypełnić formularz zamówienia) i wybrać sposób dostawy oraz formę płatności.

III WARUNKI PŁATNOŚCI I DOSTAWY

 1. Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez klienta zamówienia. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu internetowego, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu bądź wprowadzania w nich zmian.
 2. Klient ma do wyboru formy płatności za zakupiony towar
  • za pobraniem (płatne przy odbiorze kurierowi),
  • przedpłata na konto firmowe na numer rachunku: 17 1950 0001 2006 7029 4600 0002
  • płatność elektroniczna – sklep witaminas.pl nie ponosi odpowiedzialności za problemy związane z dokonaniem płatności w przypadku awarii lub niedostępności serwisu. W takich przypadkach klient ma możliwość dokonania zamówienia za pośrednictwem emaila kontakt@witaminas.pl i płatności przelewem na konto.
 3. Regulaminowy termin oczekiwania na wpłatę wynosi do 7 dni. Po upływie tego terminu anulujemy transakcję, a przedmiot wystawiamy ponownie na sprzedaż.
 4. Towary wysyłamy za pośrednictwem firmy wybranej podczas składania zamówienia.
 5. Koszty przesyłki zamówień są pokrywane przez kupującego zgodnie z wyborem dokonanym podczas składania zamówienia

IV REALIZACJA ZAMÓWIENIA

 1. Zamówienia przyjmowane są drogą elektroniczną przez 7 dni w tygodniu, realizowane natomiast od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-16.00.
 2. Zamówienia złożone w soboty, niedziele i święta są realizowane następnego dnia roboczego.
 3. Złożone przez Państwa zamówienia będą realizowane (przesyłka zostanie wysłana) w terminie do 2 dni roboczych od momentu złożenia zamówienia. W przypadku zamówień z formą płatności przedpłata, karta płatnicza, płatności online czas realizacji zamówienia liczony jest od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy. Dokładamy jednak wszelkich starań, aby wysyłka realizowana była możliwie jak najszybciej. Nie bierzemy odpowiedzialności za opóźnienia powstałe z winy przewoźnika.
 4. Podstawowym warunkiem realizacji zamówienia jest prawidłowe wypełnienie przez Klienta, dostępnego na stronie www.witaminas.pl, formularza zamówienia.
 5. Nieprawidłowo wypełnione formularze zamówienia nie będą rozpatrywane.
 6. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających realizację złożonego zamówienia, sklep  zastrzega sobie prawo do wstrzymania jego realizacji – o zaistniałej sytuacji zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Klienta.
 7. Jeżeli w chwili złożenia zamówienia niektóre z oferowanych produktów nie będą dostępne, Klient zostanie o tym za pośrednictwem poczty elektronicznej – w takiej sytuacji Klientowi przysługuje prawo anulowania zamówienia.
 8. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba towarów i realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te towary, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży.
 9. Zakupione towary są dostarczane pod adres wskazany w formularzu zamówienia.

 

V DOWODY ZAKUPU

 1. Dokonując zakupu zamawiający wyraża zgodę na otrzymywanie faktury VAT w formie elektronicznej. Na życzenie klienta faktura VAT może zostać wystawiona w formie papierowej (taką prośbę należy wpisać w uwagach zamówienia).

 

VI ANULOWANIE ZAMÓWIENIA

 1. Istnieje możliwość wycofania swojego zamówienia.
 2. Aby anulować zamówienie należy wysłać e-mail na adres: kontak@wiataminas.pl
 3. W każdym przypadku należy podać dane umożliwiające identyfikację zamówienia.
 4. Nie można anulować zamówienia, które zostało już wysłane do klienta.

 

VII WYMIANA

 1. Klient ma prawo wymienić kupiony towar w terminie do 10 dni od zawarcia umowy. Chęć wymiany należy zgłosić (wysłać e-mail) niezwłocznie po otrzymaniu przesyłki, a towar  odesłać do 10 dni od otrzymania paczki. Przekroczenie terminów będzie podstawą nieuwzględnienia wymiany.
 2. Koszty przesyłki (w obie strony) ponosi w tym wypadku Klient.
 3. Procedura wymiany dotyczy tylko towaru lub towarów będących w nienaruszonym stanie (tzn. towar nie może nosić śladów otwarcia, musi zawierać wszystkie elementy, z którymi został dostarczony, a w szczególności oryginalne opakowanie i metki)
 4. Niedostosowanie się do powyższych zaleceń może być podstawą nieuwzględnienia wymiany. Wszystkie wymiany staramy się realizować jak najszybciej.
 5. Sklep nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem lub wysłanych bez uprzedniej konsultacji.

 

VIII REKLAMACJE  I GWARANCJA

 1. Sprzedawca odpowiada wobec Konsumenta z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne Produktu w zakresie określonym przepisami Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 poz. 121 ze zm.).
 2. Ryzyko przypadkowej utraty lub zniszczenia Produktu przechodzi na Konsumenta w momencie wydania mu Produktu przez Sprzedawcę lub działającego na jego rzecz przewoźnika.
 3. Po otrzymaniu Produktu zaleca się sprawdzenie przez Konsumenta stanu dostarczonej przesyłki w obecności przewoźnika, w szczególności czy jest on kompletny oraz czy nie jest uszkodzony. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń Produktu lub też innych nieprawidłowości Produktu zaleca się sporządzenie protokołu szkody. Niesporządzenie protokołu szkody przez Konsumenta nie wyklucza ani nie wstrzymuje rozpoznania ewentualnej reklamacji, jednakże może utrudnić Konsumentowi udowodnienie istnienia uszkodzeń w momencie doręczenia przesyłki.
 4. Reklamacji Produktu Konsument dokonuje poprzez zawiadomienie Sprzedawcy o stwierdzeniu wady fizycznej lub prawnej Produktu.
 5. W przypadku reklamacji otrzymanego towaru prosimy o kontakt mailowy, w którym powinno znaleźć się wyjaśnienie dotyczące powodu składania reklamacji, oraz dane osobowe klienta składającego reklamację.
 6. Do reklamowanego Produktu zaleca się dołączyć Dowód zakupu lub jego kopię co ułatwia rozpatrzenie reklamacji. Niedołączenie Dowodu zakupu lub jego kopii nie wstrzymuje jednak procedury reklamacyjnej.
 7. Jeżeli produkt ma wadę, Konsument może:
  a) żądać wymiany Produktu na wolny od wad, albo
  b) żądać usunięcia wady, albo
  c) złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny, albo
  d) złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy.
 8. Konsument nie może złożyć oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy przypadku, gdy Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta wymieni wadliwy Produkt na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Produkt był już wymieniony lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Produktu na wolny od wad lub usunięcia wady.
 9. Konsument może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Produktu na wolny od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady. Uprawnienie to nie przysługuje, gdy doprowadzenie produktu do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę
 10. Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada Produktu jest nieistotna.
 11. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Konsumenta wymiany Produktu na wolny od wad albo usunięcia wady, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową wadliwego Produktu w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów.
 12. W przypadku, gdy Konsument realizując swe uprawnienia z rękojmi za wady fizyczne lub prawne Produktu domaga się wymiany Produktu lub odstępuje od umowy dostarczenie reklamowanego Produktu do Sprzedawcy odbywa się przez Konsumenta, ale na koszt Sprzedawcy. Reklamowany Produkt należy wówczas odesłać na adres:

Asdata Sp. z.o.o. Ul. Paderewskiego 16/48, 26-605 Radom

 1. Sprzedawca rozpatruje reklamację niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia jej złożenia.
 2. Odpowiedzi na reklamację udziela według własnego uznania:
  a) drogą elektroniczną na wskazany przez reklamującego adres poczty elektronicznej,
 3. W przypadku uzasadnionej reklamacji, po jej uznaniu, towar uszkodzony zostanie wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe (np. z powodu wyczerpania stanu magazynowego), sklep zwróci nabywcy równowartość ceny produktu lub zaoferuje mu inne, dostępne w sklepie towary do wyboru. W przypadku wymiany produktu na inny, jeżeli cena nowego towaru będzie wyższa od ceny zwracanego – poprosimy o dopłatę różnicy, jeśli cena nowego towaru będzie niższa od ceny zwracanego – zwrócimy różnicę.
 4. Reklamacje dotyczące różnicy w wyglądzie towarów zamówionych z otrzymanymi, które wynikają z różnicy w ustawieniu parametrów monitora Klienta, w szczególności różnicy w barwach i odcieniach, nie stanowią podstawy do reklamacji i zwrotu towaru.
 5. Nie przyjmujemy przesyłek odsyłanych za pobraniem lub wysłanych bez uprzedniej konsultacji.

 

IX ZWROTY

 1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dnikalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów wskazanych poniżej. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 2. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowychod dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym).
 3. Zwracany produkt nie może nosić żadnych śladów otwarcia. Produkt musi być czysty z oryginalnymi metkami, oryginalnym dowodem sprzedaży oraz oryginalnym opakowaniem. Niedostosowanie się do powyższych zaleceń będzie podstawą nieuwzględnienia zwrotu. Wówczas taki towar zostanie odesłany do Klienta.
 4. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności,jakiego użył konsument, jeśli płatność była realizowana kartą płatniczą sprzedający dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 5. Niedostosowanie się do powyższych zaleceń będzie podstawą nieuwzględnienia zwrotu.

 

X OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Polityka Prywatności jest integralną częścią regulaminu, znajdują się w niej informacje odnośnie Administratora Dany Osobowych oraz sposobach przetwarzania i ochrony danych.

XI REJESTRACJA

 1. Chcąc zostać stałym Klientem naszego sklepu internetowego należy się zarejestrować.
 2. Rejestracja umożliwi dokonywanie zakupów bez każdorazowego wpisywania swoich danych kontaktowych oraz informacji niezbędnych do wysyłki.
 3. Dokonanie rejestracji oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29.sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926).

 

XII NEWSLETTER

 1. Dane użytkownika rejestrującego się w naszym sklepie jako Klient trafiają do naszej bazy Klientów.
 2. Do klientów znajdujących się w naszej bazie wysyłamy informacje o nowościach i promocjach.
 3. Informacje wysyłane są wyłącznie do Klientów, których dane znajdują się w naszej bazie.
 4. Nie chcąc otrzymywać tego typu informacji należy nas o tym poinformować.

 

XIII POSTANOWIENIA KOŃCOWE

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2000 r. Nr 22 poz.271).

Składając zamówienie Klient zgadza się na wystawienie faktury VAT bez podpisu odbiorcy. (Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27.04.2004 – Dz.U.04.97.971). Oferta internetowa sklepu www.witaminas.pl nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 543 Kodeksu Cywilnego.

Złożenie zamówienia jest równoznaczne ze zgodą na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych, zawartych w zamówieniu zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o ochronie danych osobowych Pz.U.N 133 poz. 883.

Wszystkie znaki towarowe, nazwy produktów i zdjęcia są własnością ich producenta, zostały użyte jedynie w celu informacyjnym. Zabrania się ich usuwania, kopiowania, edycji, rozpowszechniania, używania do celów handlowych lub prezentacji na innych stronach internetowych bez naszej zgody.

Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu.